Ana Sayfa
Başvuru
Öğrenim Ücretleri

Öğrenim Ücretleri

• Üniversitemize yeni kayıt hakkı kazanan ve öğrenimine devam etmekte olan Türkiye Cumhuriyeti ve Akraba Topluluğu öğrencilerinden TÜRKİYE BURSLUSU olarak yükseköğrenim gören öğrenciler katkı payı/öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir. Ancak, BURSLULUĞU KESİLEN Türkiye Burslusu Öğrencileri, İlgili Eğitim Öğretim Yılının Katkı Payını/Öğrenim Ücretini Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Ödemiş Oldukları Miktarda Öderler. 

• Suriye Arap Cumhuriyetinde yaşanan olaylar nedeniyle ülkemizde misafir edilen Suriye Vatandaşlarından Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen öğrencilerden,
“Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı” kapsamında kayıt yaptıran mavi kart sahibi öğrencilerden,
”Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı” kapsamında kayıt yaptıran T.C uyruklu olup, orta öğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayan öğrencilerden,
”Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı” kapsamında kayıt yaptıran Ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayan öğrencilerden,

Birinci öğretim programlarında;program süreleri içerisinde öğrenimlerine devam edenler ile yeni kayıt yaptıranlar öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir.
Yukarıda belirtilen öğrencilerden birinci öğretim programlarında kayıtlı olup, program süresinde mezun olamayanlar Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Belirlenen Miktarı Öderler. 
İkinci öğretim programlarında kayıtlı olanlar ile bu programlara yeni kayıt yaptıracaklar ise Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Belirlenen Miktarı Öderler.  

 

2016/2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER (YÖS) ÖĞRENİM ÜCRETİ

2016/2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER (YÖS) ÖĞRENİM ÜCRETİ

2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER (YÖS) ÖĞRENİM ÜCRETİ

2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER (YÖS) ÖĞRENİM ÜCRETİ