Ana Sayfa
Başvuru
Başvuruda Geçerli Olan Sınavlar ve Değerlendirme

Başvuruda Geçerli Olan Sınavlar

GİRİŞ PUANI

Kabul edilecek Sınav Türleri ve Taban Puanları Tablo 1/Tablo 2a-b/Tablo 3’te belirtilmiştir.

Başvuran her adayın sınav notu “100” üzerinden bir puana dönüştürüldükten sonra Sınav türlerine göre (Tablo 1/Tablo 2a-b/Tablo 3)yüzdelikleri alınır ve Giriş Puanı hesaplanmış olur.

Tablo 1.’de belirtilen sınavların puanlarının   % 100’ü, alınır

Tablo 1

Uluslararası Sınavlar

Tıp Fakültesi için

Taban Puanlar

Diğer Programlar için

Taban Puanlar

Geçerlilik Süresi

SAT 1 

En az 640 Math., 300 Critical Reading, 300 Writing puanı

Her konudan en az 300 puan

2 Yıl

ACT

Mat., Fen (Science Reasoning) ve Toplam (Composite) en az 24 Puan

Mat., Fen (Science Reasoning) ve Toplam (Composite) en az 21 Puan

2 Yıl

GCE (A LEVEL SINAVI)

 

En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az  3 konuda A seviyesi

En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az  3 konuda A seviyesi

Süresiz

IB

Diploma notu en az 30/42

Diploma notu en az 28/42

Süresiz

ABITUR

En az 3,0

En az 3,3

Süresiz

AVUSTURYA MATURA

En az 3,0

En az 3,3

Süresiz

FRANSA BAKALORYA

En az 15

En az 10

Süresiz

 

Tablo 2a da belirtilen sınavların puanlarının %70’i, alınır

Tablo 2/a

Diğer Sınavlar

Tıp Fakültesi için

Taban Puanlar

Diğer Programlar için Taban Puanlar

Geçerlilik Süresi

BOSNA-HERSEK MATURA

En az 4

En az 3

Süresiz

KOSOVA MATURA

En az %70

En az %50

Süresiz

YUNANİSTAN Lise Bitirme Sınavı

En az 15

En az 10

Süresiz

 

 

Tablo 2b’ de belirtilen sınavların puanlarının %70’i, alınır

Sınav Puanı Doğrulama Sayfası bulunan aşağıdaki üniversitelerin YÖS Sınavları (100 üzerinden)

Tablo 2/b

Diğer Sınavlar

Tıp Fakültesi için

Taban Puanlar

Diğer Programlar için Taban Puanlar

Geçerlilik Süresi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

En az 80

En az 50

2 Yıl

Akdeniz Üniversitesi

En az 80

En az 50

2 yıl

Ankara Üniversitesi

En az 80

En az 50

2 Yıl

Atatürk Üniversitesi

En az 80

En az 50

2 Yıl

Çanakkale Onsekiz Mart Üniv.

En az 80

En az 50

2 Yıl

Dumlupınar Üniversitesi

En az 80

En az 50

2 Yıl

Ege Üniversitesi

En az 80

En az 50

2 Yıl

Erciyes Üniversitesi

En az 80

En az 50

2 Yıl

İstanbul Üniversitesi

En az 80

En az 50

2 Yıl

Karadeniz Teknik Üniversitesi

En az 80

En az 50

2 Yıl

Kocaeli Üniversitesi En az 80 En az 50 2 Yıl
Marmara Üniversitesi En az 80 En az 50 2 Yıl

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi

En az 80

En az 50

2 Yıl

Selçuk Üniversitesi

En az 80

En az 50

2 Yıl

Uludağ Üniversitesi

En az 80

En az 50

2 Yıl

Yıldız Teknik Üniversitesi

En az 80

En az 50

2 Yıl

 

Tablo 3.’de belirtilen mezuniyet puanlarının  %40’ı, alınır

Tablo 3

Diğer Sınavlar

Tıp Fakültesi için

 Taban Puanlar

Diğer Programlar için

Taban Puanlar

Geçerlilik Süresi

Lise Mezuniyet Notu

Başvuru yapamaz

En az 60

Süresiz

(Azerbaycan ve Türkmenistan Lise Diploması ile başvuru yapılamaz)
 


ÖZEL YETENEK SINAVI

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan eğitim birimlerimize yapılan başvuruların değerlendirilmesi aşağıdaki gibi yapılır.

a- Adayın öncelikle Giriş Puanı hesaplanır,

b-Özel Yetenek Sınavları 100 üzerinden değerlendirilir,

c- Adayın Giriş Puanının %30’ı ve özel yetenek sınav notunun %70’ı alınarak yerleşme puanı  

    oluşturulur, yerleşme puanı 50’nin altında olan aday başarısız sayılır. 

ç- Başvuruların değerlendirilmesi, özel yetenek sınavı yönergelerindeki ölçütlere göre yapılır.